Priser:

Hvepsebo synligt og let tilgængeligt                                     kr. 550,00

Hvepsebo skjult og svært tilgængeligt                                 kr. 750,00

Myrebehandling 1 gang ude eller inde                               kr. 550,00

Myrebehandling fliser og indkørsel                                    kr. 550,00

Edderkopper inde/ude og let tilgængeligt                          kr. 750,00

Mus og rotter inspektion                                                       kr. 550,00

Rådgivning omkring skadedyr pr. time                              kr. 550,00

Kakerlakker                                                                             kr. 550,00 pr. time + produkter

Væggelus                                                                                  kr. 550,00 pr. time + produkter

Skægkræ, Ovn- og Sølvfisk                                                  kr. 550,00 pr. time + produkter

Faraomyrer                                                                              kr. 550,00 pr. time + produkter

Møl                                                                                              kr. 550,00 pr. time + produkter

Mus                                                                                             kr. 550,00 pr. time + produkter

Fluer                                                                                           kr. 550,00 pr. time + produkter

Lopper                                                                                        kr. 550,00 pr. time + produkter

Klannere                                                                                    kr. 550,00 pr. time + produkter

Træborende skadedyr                                                           kr. 550,00 pr. time + produkter

Varmetelt udlejes: kr. 800,00 dag 1, derefter 600,00 per dag samt kr. 300,00 for levering…

Andre skadedyr: Kontakt os for pris.

Serviceaftaler: Priser forhandles med virksomheder efter behov for sikringen.

NB!! Bier er vigtige for naturen og bekæmpes derfor ikke. Det anbefales at kontakte den lokale biavlerforening (Amager Biavlerforening tlf.: 42420898)

Alle priser er eksklusive moms og kørsel uden for Amager.