I samarbejde med viceværterne og beboerne​

Andels- & Ejerboliger

Har du problemer med skadedyr i din ejendom? Med mange års erfaring kan vi tilbyde dig en professionel skadedyrsbekæmpelse i dit boligselskab i hele Storkøbenhavn. 

Vi har erfaring med bekæmpelse af skægkræ, ovnfisk, sølvfisk, væggelus, faraomyrer, kakerlakker, møl, hvepse, klanner, borebiller, duer, mus og rotter med mere (bemærk at ved rotteproblemer har du indberetningspligt og skal kontakte kommunen, der skal iværksætte professionel bekæmpelse. I nogle kommuner skal du henvende dig direkte til et bekæmpelsesfirma udpeget af kommunen, som herefter vil tage sig af sagen).

En stor del af bekæmpelsen er faktisk god rådgivning, så problemerne ikke opstår igen i fremtiden. Vi foretager gerne en inspektion af ejendommen, samt uddannelse af ejendommens viceværter i genkendelse af skadedyrene, så problemerne bliver observeret tidligt, og derved sparer ejendommen for store omkostninger. 

Efter hvert skadedyrsbekæmpelse udformer vi en skriftlig rapport, der dokumenterer det udførte arbejde samt giver gode råd for at problemet skal opstå igen i fremtiden.

Har I mistanke om et problem med skadedyr, så anbefales det at I reagerer hurtigt og får foretaget in inspektion inden problemet spreder sig og blive en meget omkostningstung affære. Vi bestræber os på altid at komme indenfor 24 timer og foretage en bekæmpelse samt inspektion af de omkring liggende områder og lejligheder. 

Vi vil altid foretage bekæmpelsen i tæt samarbejde med viceværterne samt beboerne, så vi sikrer os at bekæmpelsen bliver så effektiv og billig som muligt. 

Beboerinformation er en vigtig del som vi tager meget seriøst. I tilfælde, hvor vi skal udføre skadedyrsbekæmpelse i to eller flere lejligheder, sørger vi altid for skriftligt at informere beboerne i god tid. Dette for at vi sikrer os, at beboerne kender tidspunktet for bekæmpelsen og samtidig kan gøre klar til at vi kommer ind.

Har I et akut problem, kommer vi gerne og giver et uforpligtende tilbud uden ekstra omkostninger for ejendommen. Vi er også klar til at tilbyde en forebyggende serviceaftale hvis det er der ønskes.

Har I behov for bekæmpelse, inspektion eller et uforpligtende tilbud, så ring til Øens Skadedyrsservice 53 50 67 46

Hvis du har mistanke om skadedyr i ejendommen, men er usikker på hvilket skadedyr du har set, så er der et link her der måske kan hjælpe dig på vej.


Skadedyrsguide

Lejeloven er ikke gældende for Andels- eller Ejerboliger.​

Lejeloven kan ikke anvendes, når der er tale om andelsboliger eller ejerboliger. Hvis jeres ejendom har problemer med skadedyr, kan det ikke umiddelbart forventes, at alle beboere i en ejendom vil deltage i udførslen af en egentlig skadedyrsbekæmpelse. 

Hvis nogle af beboerne ikke vil tillade at en gennemgående og påkrævet skadedyrsbekæmpelse kan gennemføres, har kommunalbestyrelsen myndighed til at pålægge den enkelte borger at deltage. Kommunalbestyrelsen kan således påbyde, at de nødvendige foranstaltninger til udryddelse af skadedyr bliver iværksat.