Kendetegn

Kendetegn: Længde 9-14 mm. Stor og tungt bygget og firskåren, med forholdsvis mat skær på tergitterne. Kan let genkendes på det orangerøde skipperskæg på den bageste og nederste del af kinderne. Begge brystskæl er brune, og det nederste har en tydelig hvid rand. På det nederste brystskæl sidder der midt på en gruppe af lange sorte hår. Dette er karakteristisk for slægten som helhed. Forreste spirakel er formørket, og basicosta er sort.

Biologi

Almindelig spyflue tiltrækkes af stærkt lugtende ting som for eksempel ådsler og ekskrementer. Larverne udvikler sig i ådsler. Arten er kendt fra nogle enkelte tilfælde af myiasis, dvs. at maddikerne har udviklet sig i åbne sår på levende dyr. Almindelig spyflue er ikke synanthrop (dvs. en art med tilknytning til mennesker). Den store blå spyflue på køkkenvinduet er med andre ord næsten aldrig Almindelig spyflue, der således ikke lever helt op til sit danske navn. Den overvintrer som larve. Optræder sjældent i forbindelse med menneskelig aktivitet, men kan ellers findes overalt. Hyppig på blomster.

Bekæmpelse

På grund af de hygiejniske problemer bekæmpes spyfluen intensivt med mange midler, herunder insektbekæmpelsesmidler. Stuefluen er imidlertid kendt for meget hurtigt at udvikle modstandsdygtige stammer over for nye bekæmpelsesmidler. God hygiejne samt omhyggelig rengøring er vigtigt.

Har du et stort problem, så kontakt en professionel skadedyrsbekæmper.