Skadedyrsbekæmpelse i hele Storkøbenhavn​

Bolig- & Ejendomsselskaber

Med mange års erfaring kan vi tilbyde dig en professionel skadedyrsbekæmpelse i dit boligselskab i hele Storkøbenhavn. 

Vi har erfaring med bekæmpelse af skægkræ, ovnfisk, sølvfisk, væggelus, faraomyrer, kakerlakker, møl, hvepse, klanner, borebiller, duer, mus og rotter med mere (bemærk at ved rotteproblemer har du indberetningspligt og skal kontakte kommunen, der skal iværksætte professionel bekæmpelse. I nogle kommuner skal du henvende dig direkte til et bekæmpelsesfirma udpeget af kommunen, som herefter vil tage sig af sagen).

En stor del af bekæmpelsen er faktisk god rådgivning, så problemerne ikke opstår igen i fremtiden. Vi foretager gerne en inspektion af ejendommen, samt uddannelse af ejendommens viceværter i genkendelse af skadedyrene, så problemerne bliver observeret tidligt, og derved sparer ejendommen for store omkostninger. 

Efter hvert skadedyrsbekæmpelse udformer vi en skriftlig rapport, der dokumenterer det udførte arbejde samt giver gode råd for at problemet skal opstå igen i fremtiden.

Har I mistanke om et problem med skadedyr, så anbefales det at I reagerer hurtigt og får foretaget in inspektion inden problemet spreder sig og blive en meget omkostningstung affære. Vi bestræber os på altid at komme indenfor 24 timer og foretage en bekæmpelse samt inspektion af de omkring liggende områder og lejligheder. 

Vi vil altid foretage bekæmpelsen i tæt samarbejde med viceværterne samt beboerne, så vi sikrer os at bekæmpelsen bliver så effektiv og billig som muligt. 

Beboerinformation er en vigtig del som vi tager meget seriøst. I tilfælde, hvor vi skal udføre skadedyrsbekæmpelse i to eller flere lejligheder, sørger vi altid for skriftligt at informere beboerne i god tid. Dette for at vi sikrer os, at beboerne kender tidspunktet for bekæmpelsen og samtidig kan gøre klar til at vi kommer ind.

Har I et akut problem, kommer vi gerne og giver et uforpligtende tilbud uden ekstra omkostninger for ejendommen. Vi er også klar til at tilbyde en forebyggende serviceaftale hvis det er der ønskes.

Har I behov for bekæmpelse, inspektion eller et uforpligtende tilbud, så ring til Øens Skadedyrsservice 53 50 67 46

Hvis du har mistanke om skadedyr i ejendommen, men er usikker på hvilket skadedyr du har set, så er der et link her kan hjælpe dig på vej.


Skadedyrsguide

Lejeloven om skadedyr i bolig- og ejendomsselskaber

Hvis du opdager en form for skadedyr i din lejebolig, bør du kontakte din udlejer hurtigst muligt. Det gælder uanset, om det er rotter, mus, væggelus eller møl, som du har opdaget i boligen. Når du har kontaktet udlejeren, er det typisk udlejers ansvar at fjerne skadedyrene og betale de omkostninger, der er forbundet med det, da det hører under udlejerens vedligeholdelsespligt. 

Det er stort set altid din udlejer eller kommunen, der sørger for skadedyrsbekæmpelsen. Som lejer hæfter du kun for regningen, hvis du har handlet uforsvarligt og derfor har været direkte medvirkende til skadedyrene. Du kan dog også blive erstatningspligtig og betale for dele af regningen, hvis du ved, der er skadedyr i lejemålet, men ikke informerer udlejeren. Dette skyldes, at eventuelle skader kan blive mere omfangsrige, fordi du ikke har givet udlejeren mulighed for at udbedre problemet. 

Hvis skadedyrene forvolder skade på noget af dit indbo, er det ikke udlejeren, der hæfter for regningen. I sådanne tilfælde skal du melde skaderne til dit forsikringsselskab, der vil behandle sagen.