Kendetegn

Almindelig gedehams hører til gedehamsgruppen, hvoraf vi har ca. 10 arter i Danmark. Den kendes på, at bagkroppen har gule og sorte striber med fire gule pletter og en ankerformet sort plet i panden mellem øjnene.

Levesteder

Almindelig gedehams kan træffes overalt i skov, krat, hegn og ved bygninger.

Biologi

Gedehamse hører til de første forårsbebudere, idet de overvintrende dronninger hurtigt skal finde et sted til et nyt bo, så snart der kommer lidt varme i luften.

Gedehamse blander gennemtyggede halvrådne træspåner fra stolper og lister med spyt til en papiragtig masse, som de bygger deres varmeisolerede etårige bo med. De udvider boet, efterhånden som der bliver pladsbehov. Boet anlægges i underjordiske hulrum, under lofter eller i udhuse og undertiden hængende frit. Det kan blive 30-60 cm bredt og indeholde op mod 6.000 individer.

Gedehamse forsvarer deres koloni og går til angreb på indtrængende fugle og andre dyr, der nærmer sig boet. Deres stik er meget ubehageligt, og arten kan sammen med honningbien betegnes som et af Danmarks farligste dyr. Stor gedehams skal man holde sig på lang afstand af, for dens stik fører nemt til hospitalsindlæggelse.

I sensommeren, når boet går i opløsning, slår gedehamsene sig på søde sager som syltetøj, frugt, øl m.v. Især i denne tid risikerer mennesker at blive stukket af nærgående hvepse. Gedehamsenes brod har kun små modhager. Derfor trækkes den ud igen og bruges mange gange.

Gedehamse lever af nektar og pollen, mens larverne fodres med insekter.

Bekæmpelse

Vi advarer mod bekæmpelse af hvepse, hvis du er allergisk overfor hvepsenes gift. Men hvis du har et frit hængende hvepsebo, fjernes det lettest ved at putte en affaldssæk omkring boet og pille det ned. Det anbefales at du klæder dig ordentlig beskyttende klæder hvor hvepsene ikke kan stikke igennem, samt bærer en hat med beklædt med myggenet. Affaldssækken lægges derefter i en fryser i et par dage. Det er den mest humane måde at aflive hvepsene på og affaldssækken kan derefter lægges i skraldespanden.

Du kan også uskadeliggøre boet det ved at sprøjte insektgift direkte op i indgangshullet i bundet af boet. Det vil hurtigt slå hvepsene ihjel, og efter 10-15 minutter kan du fjerne hvepseboet. Er boet skjult eller meget stort kan det være meget farligt at prøve at fjerne boet selv, da der ofte kan være flere tusinde hvepse i boet og de vil blive meget aggressive ved en bekæmpelse. I sådan en situation anbefales det at kontakte os så hurtigt som muligt for en professionel bekæmpelse.

Fakta                 

Kropslængde  voksen: 12-19 mm

Udbredelse, Danmark: Hele landet

Andre navne: Almindelig hveps