Kendetegn

Længden på de voksne møl er 6-8 mm med et vingefang på 7-9 mm. Voksne møl er mørke brungule, normalt med tre mørke pletter på hver forvinge. Larverne er råhvide med brunligt hovede og 8-10 mm i længden. Larverne laver mere regelmæssige huller i stoffet end det almindelige klædemøl. Pelsmøllarven kryber rundt med sit hylster, som den til sidst forpupper sig i.

Biologi

Pelsmøllet (Tinea pellionella) er en gammel naturligt forekommende art i Danmark, og det trives fint i det danske klima. Pelsmøl findes også på naturlige udendørs levesteder som i fuglereder. Pelsmøllet lægger 100-150 æg, som klækkes på 4-7 dage afhængig af temperaturen. De nyklækkede larver udvikles til voksne møl i løbet af 40-60 dage. Af silke og rester af det angrebne materiale spinder pelsmøllarven et lille rørformet hylster, som den kryber rundt med og kan trække sig ind i, når den føler sig truet. Pelsmøllarven kræver højere fugtighed end klædemøllets larve.

Når de er udvoksede, kryber pelsmøllarverne ofte rundt og forpupper sig i deres hylster, som placeres i revner, under lister og lignende steder. Konstaterer man angreb af pelsmøl, må man derfor også huske at behandle disse steder. Bemærk at pelsmøllarven kravler op ad væggene og forpupper sig i revner mellem væg og loft, under lister og lignende steder.

Bekæmpelse

Konstaterer du angreb af pelsmøl, bør du støvsuge/sprøjte ekstra godt i revner i væggene. Bemærk at pelsmøllarven kravler op ad væggene og forpupper sig i revner mellem væg og loft, under lister og lignende steder. Pak uldtøj, garn og lignende, der ikke bruges jævnligt eller gemmes væk om sommeren, i fuldstændig tætte plastikposer (sørg for, at tøjet er frit for møl, inden det pakkes væk). Snavset tøj tiltrækker visse møl, så vask altid dit tøj, før du pakker det væk. Er tøjet angrebet, skal det enten vaskes i vaskemaskinen eller sendes en tur til kemisk rens. Tre døgn i fryseren ved ÷18°C får også bugt med både æg og larver.

Er det store gulvtæpper eller møbler, der er angrebet, skal de først og fremmest støvsuges grundigt – også på undersiden. Særligt udsatte møbler og tæpper kan behandles forebyggende med flydende mølmiddel, der indeholder stoffet permethrin. Se listen over de godkendte midler med permethrin på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk.

Varmebehandling: 

Det kan virke som om at møl udvikler resistens over for insektmidlerne der bliver brugt, og meget af vores inventar såsom tæpper og møbler kan være svære at behandle med insektmidler. Derfor tilbyder vi varmebehandling af møbler, tæpper og klæder for at bekæmpelsen skal lykkes. Varmebehandlingen udføres i et varmetelt, som skal varme alt op i teltet til 60 grader, hvorefter alle møl, larver og æg dør.

Er du i tvivl om du selv kan håndtere behandlingen, så anbefales det at du kontakter os for en professionel behandling.