I enhver levnedsmiddelvirksomhed

Virksomheder & Institutioner

Skadedyrskontrol

En effektiv skadedyrsbekæmpelse eller skadedyrskontrol er vigtig i hvilken som helst levnedsmiddelvirksomhed. Fødevarevirksomhedens bygninger skal være sikrede mod skadedyrs indtrængen så skadedyrene har en begrænset mulighed for at komme ind i virksomheden. 

Hvis der er kommet skadedyr ind, skal skadedyrene bekæmpes, og på en måde, så det ikke forringer fødevarernes sundhed og sikkerhed. Vær opmærksom på at skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse allergi hos mennesker, og det er virksomhedens ansvar at undgå dette. 

Det er derfor altid vigtigt at have en effektiv skadedyrskontrol og Øens Skadedyrsservice 53 50 67 46 tilbyder denne kontrol for alle brancher.

I følge Fødevarestyrelsen skal fødevarevirksomheder sørge for, at lokaler er sikret mod skadedyr, og skadedyr skal bekæmpes. Læs mere om Miljø- og Fødevareministeriets vejledning om skadedyr her. 

Øens Skadedyrsservice

Hotel, Restaurant og Bageri

For hoteller, restaurationer og bagerier m.m. er det vigtigt at skadedyr bliver behandlet hurtigst muligt, da skadedyrene ofte kan sprede sig hurtigt og skabe ubehag for gæster samt kunder. Det er vores erfaring at jo hurtigere der bliver reageret på problemet, jo hurtigere får man bekæmpet skadedyrene. Hvilket også vil have indflydelse på prisen for skadedyrsbekæmpelsen. 

Hos Øens Skadedyrsservice har vi stor erfaring med at bekæmpe alle typer af skadedyr hos hoteller, restauranter og bagerier m.m. Vi vil altid behandle på tidspunkter der giver bedst mulig diskretion for virksomheden, så det ikke går ud over gæster og kunder. 

På hoteller bekæmper vi typisk væggelus da det næsten er umuligt at gardere sig for at udenlandske gæster bringer væggelus med sig i bagagen. Kakerlakker, myrer, skægkræ, møl og mus forekommer også da de fleste hoteller har restaurantvirksomhed med servering af fødevarer. 

I restauranter og bagerier bekæmper vi oftest skadedyr som myrer, hvepse, kakerlakker, mus og rotter. Bemærk at rotter altid skal meldes til kommunen og bekæmpes af en skadedyrsbekæmper som kommunen har ansat. 

Alle ovennævnte skadedyr tilbyder Øens Skadedyrsservice at sikre jer mod ved at tegne en serviceaftale. Hvad en serviceaftale indeholder kan du læse mere om i linket:


Serviceaftale

Øens skadedyrsservice

Fødevarevirksomhed

Fødevarevirksomheder skal være sikrede mod skadedyr og holdes rene, så skadedyr har begrænset mulighed for at trænge ind i virksomheden. Fødevarestyrelsen har 5. juli 2019 udfærdiget et nyt hygiejne direktiv der stiller store krav til virksomhedernes hygiejne. Direktivet kan findes her.

Miljøministeriet har også udfærdiget en vejledning om Rotter, mus i fødevarevirksomheder. Vejledningen kan findes her.

Øens Skadyrsservice har autorisation, udstedt af Miljøstyrelsen, til at bekæmpe og sikre jeres virksomhed mod skadedyr. 

Vi vil altid anbefale forebyggelse mod skadedyrs ankomst ved at tegne en forebyggende serviceaftale hvor vi løbende kommer og tilser produktionsområderne samt alle omkring liggende lokaler. Husk at mus kun kræver åbninger på 10mm og rotter 20mm for at komme ind. 

En del af en forebyggende serviceaftale vil derfor være at tilse at sådanne åbninger ikke forefindes eller at kloak dæksler alle er fastgjort osv. Efter hvert servicebesøg vil vi aflevere en rapport der fortæller den øjebliklige situation. 

Serviceaftalen indeholder også at hvis der skulle være et skadedyrsproblem, så vil vi øjeblikligt iværksætte en bekæmpelse.

Institutioner, Skoler, Børnehaver og Kollegier

I diverse institutioner som skoler, børnehaver og kollegier kan skadedyr være til stor gene, da vi taler om børn og unge mennesker som ikke har den store erfaring med skadedyr og derfor meget let kan komme ud for ubehagelig bid og stik. 

Især hvepse og myreproblemer støder vi tit på i børneinstitutionerne og vi ser ofte problemer med kakerlakker, skægkræ og væggelus på ungdomskollegierne, beboerne ofte rejser til udlandet og bringer skadedyrene med hjem. 

Vi er derfor meget observante på opkald fra disse institutioner og forsøger altid at prioritere behandlingerne her før andre steder. Har I et akut problem, så kontakt Øens Skadedyrsservice 53 50 67 46 for en hurtig og effektiv bekæmpelse.

Har I behov for bekæmpelse, inspektion eller et uforpligtende tilbud, så ring til Øens Skadedyrsservice 53 50 67 46