husbuk

Kendetegn

Husbukken tilhører familien af træbukke. En voksen bille er mellem 8-20 mm lang, sort eller brunsort. Den har 11-punkts antenner. Husbukkens brystskjold er dækket af lange hår, men har to skinnende hårfrie pletter. Dækvingerne kan være helt sorte eller med grå pletter og danner to bånd. Husbukken lever store dele af livet som larve og ligner andre træbukkelarver. Larverne er hvide og bløde. De er bredest ved hovedet og smallere bag til. En fuldvoksen husbukkelave kan blive op til 25 mm lang.

Biologi

Det tager mellem 2 til 10 år for en husbuk at gå fra at være et æg til en voksen bille. Hvor lang tid det tager afhænger af fugtighed, temperatur og næringsindhold i træet. Husbukken er et insekt der er glad for varme og trives derfor bedst i syd- og vestvendte vægge og tagkonstruktioner. Larverne vokser hurtigst når temperaturen er 20 til 30 grader og træet har høj fugtighed. Ved temperaturer under 14 grader eller over 34 grader vokser larven langsommere.

Hunnen lægger æg i sprækker i træværket og laverne bor i træet. Her borer de gange i træet. Boremelet kastes ikke ud, men bliver presset sammen i de borede gange. Lige bag larven er tunnelen tom for mel. De yderste lag af træværket bliver ikke ødelagt, hvilket gør det vanskeligt at få øje på angrebene de første år.

Når larven har nået en vis størrelse vil den gnave sig op til overfladen af træværket og lave et hul hvorfra den kan flygte. Voksne husbukke kommer ud af træværket tidlig på sommeren. På den tid flyver den over til andre bygninger for at lægge æg. Den vælger særligt materialer som ikke er malet eller beskyttet på andre måder. Voksne husbukke er sjældne at se – de lever ikke mere end 10-15 dage.

Det første tegn på angreb er normalt husbukkens flugthul. Når man opdager hullet kan skaden have stået på i op til 10 år. Hvis flugthullerne ser gamle ud og boremelet er mærkegult, tyder det på at angrebet er slut. Hvis angrebet er i gang kan man faktisk høre lyden af larverne som gnaver. De laver en raspende lyd som kan sammenlignes med at skrabe neglene mod træet.

Man kan også tage en kniv og lede sig frem i de synlige gange. Finder man laver i træværket er husbukkene aktive. Selv om husbukken kun er knap 20 millimeter kan det gøre skade på bygninger over tid. Den lever primært af gran og fyr, og kan angribe alle dele af huset. Det forårsager beskadigelse af bjælker, paneler og trægulve.

Bekæmpelse

Der er flere måder at bekæmpe husbukken på:

Skift træværket ud. I nogle tilfælde er det muligt at skifte det angrebne træværk ud med træværk som er modstandsdygtigt mod husbukke. Løv eller kernetræ fra lærk og fyr er naturbeskyttet med husbukke.

Hvis det er vanskeligt at bytte det angrebne træ ud, kan kemisk bekæmpelse være et alternativ.

Gasse husbukken. Gasning af husbukken er dyrt og kan kun udføres af specialuddannede fagpersonale. Fordelen med gas er at den umiddelbart tager livet af alle husbukke, inklusiv larver og æg. Ulempen er at den ikke giver nogen garanti mod fremtidige angreb.

Insektmidler mod husbukke. Der findes insektmidler som er lavet til at stryge på træværket. Midlerne forhindrer husbukkene i at lægge nye æg, men tager ikke livet af husbukkelarverne inde i træværket. Insektmidler kræver også at træværket er ubehandlet, og derfor skal alt overfladebehandling fjernes før behandling med insektmidler.

Opvarmning af træværk. Ved denne metode varmes træværket op til 52-53 grader over en kort periode, og dette vil dræbe alle stadier af husbukke.

Det anbefales at overlade bekæmpelsen af husbukke til et professionelt skadedyrsfirma for at være sikker på at alle larverne dør. Det kræver også færdigheder og udstyr for at fjerne skadedyrene fuldstændigt.