Kendetegn

Tyske kakerlakker er let at skelne fra andre kakerlakker, ved at have to brune-sorte langsgående striber på kroppens bagside. I Danmark er den tyske kakerlak (Blattella germanica) langt den almindeligste. Den er gulbrun og har to mørke striber på brystskjoldet. Den kan blive ca. 12 mm lang og dens veludviklede dækvinger dækker hele bagkroppen. Den Tyske kakerlaks kropsform er oval og har kraftige løbeben.

Udbredelse i Danmark

Den tyske kakerlak ses i hele Danmark. Den opholder sig helst i opvarmede lokaler (især bagerier og lignende).

Biologi

Som med mange andre kakerlakker opsamles æggene i en ægkapsel, som hunnen bærer. En hunkakerlak kan lægge 4-6 ægkapsler, og hun smider ægkapslen fra sig lige før det klækker. Nymferne gennemgår normalt 6 hudskift, og udviklingstiden varierer fra 1 år til 2 måneder afhængigt af temperaturen på det sted de bor.

Kakerlakkerne er altædende og har en varieret menu, der omfatter mel, brød, sukker, korn, grøntsager, kød, chokolade, ekskrementer, døde insekter og dyr, læder og sæbe. Deres største skade er ikke gjort ved at tygge på maden, men ved at forurene fødevarerne med deres ekskrementer. Kakerlakken kan sprede sygdomsfremkaldende organismer fra affald til maden der produceres.

Tysk kakerlak er mest aktive om natten og gemmer sig om dagen i revner og smalle hulrum, under lister, bag vægfliser osv. De stammer oprindeligt fra varmere områder, og derfor skjuler de sig ofte nær varmekilder som varmeapparater, varmtvandsbeholdere, køleskabsmotorer og lignende.

Bekæmpelse

Den Tyske kakerlak er utrolig svær at komme af med hvis de først er kommet indenfor. Vi anbefaler derfor at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper. Da kakerlakkernes æg ikke kan ødelægges med gift, kræver det desuden mindst 2 behandlinger.

God rengøring er vigtig for at forhindre kakerlakkerne i at udbrede sig, hvis du først har dem i huset, lejligheden eller i din virksomhed. Madrester, krummer og lignende må ikke være til rådighed for kakerlakker. Det er også vigtigt at forhindre dem i at få drikkevand, som de har et stort behov for.