Kendetegn

Fuglelopper er årsagen til 90% af loppebid hos mennesker. De resterende 10 % skyldes andre dyrelopper (kattelopper, hundelopper, egernlopper, rottelopper, samt pindsvinelopper). Fuglelopper er brunsorte, 2-3 mm lange og sammentrykt fra siderne, således at de seks ben synes at være sat fast på den ene side af kroppen

Biologi

Fuglelopper holder sig som regel til fugle, når der er sådanne i nærheden. De findes i fuglereder og kasser, under tagsten, i ventiler, i væggen, og er almindeligt forekommende. De kan også findes i hønsehuse (hønselopper).

Fuglelopper formerer sig om foråret og har larver i fuglerederne. De overvintrer som færdige lopper i gamle fuglereder. Lopperne vågner op, når forårssolen varmer. Fra marts til juni er lopperne parate til at tage springet over på en vært. Lopperne hopper på fugle, men også på mennesker, katte og andre dyr.

Fuglelopper er de hyppigst forekommende lopper på hunde og katte. Katte får ofte lopper på sig, fordi de opsøger fuglereder, og bringer lopperne med indendørs. Her kan de komme over på husets andre beboere, også mennesker. Fuglelopper kan også komme direkte ind i huse via ventiler og åbne vinduer. Lopperne kan overleve i flere uger indendørs, men formerer sig ikke.

Bekæmpelse

Mennesker eller dyr skal ikke behandles, men smittekilden skal findes og fjernes. Lopperne kommer ofte fra en fuglerede, så gamle reder skal identificeres og fjernes.

Sprøjt med insektmiddel på spraydåse på redestedet, hvor fuglereden har været. Insektspray i værelser, hytter eller hus kan også gøres, men er ikke nødvendig da fuglelopper ikke tåler opvarmet indendørsklima i mere end 1-2 uger.

Lopperne kan findes i sengetøj og soveposer, som skal rystes grundigt. Indendørs støvsuges inficerede rum, samt senge og liggepladser for kæledyr. Lopper er lyssky, og det er vigtigt at støvsuge langs lister og sprækker. Bemærk at kulde dræber ikke lopperne.

Hvis du er i tvivl om du selv kan håndtere behandlingen, så anbefales det at du kontakter os for en professionel behandling.