Kendetegn

Den Brunstribede kakerlak er en lille type kakerlak, der måler omkring 10 til 14 mm lang og den mest kendte i slægten Supella. De er mørk til lysebrun og har to lyse bånd over vingerne og maven, de kan til tider forekomme at være brudte eller uregelmæssige, men er ganske synlige. Båndene kan desuden være delvis dækket af vingerne. Hannen har vinger der dækker ryggen, mens hunnen har vinger, der kun delvist dækker ryggen. Hunnen er også bredere end hannen.

Udbredelse i Danmark

Den brunestribede kakerlak ses sjældent men i hele Danmark.

Biologi 

Som med mange andre kakerlakker opsamles æggene i en ægkapsel, som hunnen bærer. En hunkakerlak kan lægge 4-6 ægkapsler, og hun smider ægkapslen fra sig lige før det klækker. Nymferne gennemgår normalt 6 hudskift, og udviklingstiden varierer fra 1 år til 2 måneder afhængigt af temperaturen på det sted de bor.

Kakerlakkerne er altædende og har en varieret menu, der omfatter mel, brød, sukker, korn, grøntsager, kød, chokolade, ekskrementer, døde insekter og dyr, læder og sæbe. Deres største skade er ikke gjort ved at tygge på maden, men ved at forurene fødevarerne med deres ekskrementer.

Kakerlakken kan sprede sygdomsfremkaldende organismer fra affald til maden der produceres. De har brug for mindre fugt end den tyske kakerlak, så de har tendens til at blive mere bredt fordelt i hjemmet, som i stuer og soveværelser, og bliver nogen gange kaldt for TV eller Radio kakerlakken.

De kan ofte findes i boliger og lejligheder, men er mindre almindelige i restauranter. De har tendens til ikke at findes på dagtimerne, da de undgår lys. De trives i omgivelser med en temperatur mellem 25 og 33 ° C.

Bekæmpelse

Den Brunstribe kakerlak er utrolig svær at komme af med hvis de først er kommet indenfor. Vi anbefaler derfor at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper. Da kakerlakkernes æg ikke kan ødelægges med gift, kræver det desuden mindst 2 behandlinger.

God rengøring er vigtig for at forhindre kakerlakkerne i at udbrede sig, hvis du først har dem i huset, lejligheden eller i din virksomhed. Madrester, krummer og lignende må ikke være til rådighed for kakerlakker. Det er også vigtigt at forhindre dem i at få drikkevand, som de har et stort behov for.