Kendetegn

Den sorte rotte ligner umiddelbart den brune rotte, men adskiller sig fra den på flere måder, bl.a. ved at være slankere, og ved at have en hale, der er længere end kroppen.

Den sorte rotte er som regel mørk skifferfarvet, men kan også være brun og grå. Kroppen er 16-23 cm og halen 19-25 cm lang. Den sorte rotte vejer fra 150 til 250 g.

Biologi

Den sorte rotte er mere varmekrævende og er i endnu højere grad tilknyttet menneskets boliger end den brune rotte. I dag er den sorte rotte et meget sjældent dyr, men bliver fra tid til anden indslæbt til havnebyer med skibe. I 1994 blev en død, sort rotte fundet i en natuglerede ved Oue Mølle i Himmerland.

Man formoder, at der findes en mindre bestand af sorte rotter på Århus Havn – formentlig det eneste sted i Jylland. Modsat den brune rotte graver den sorte rotte sjældent. Den holder gerne til højt oppe i bygningerne, hvor den har sin rede under taget på fx loftsbjælker eller i skunke.